Femtonspel i kubik (9-spel)VÄLT
Inverting Finite State Machines (FSM)FSM
Inverting Finite State Machines (FSM2FSM) (Source github)FSM2FSM
Liten receptsamligMatrecept
Lek med kollektivtrafik i GBG i 3DKOLL-3D
Kollektivtrafik i GBG
Linjer och avg[ngar och hallplatskartor
KollKoll
London picturesLondon Pics
Snabb mobiltidningMobiltidning
Delta Robot in MathematicaDelta Robot
Hur man mäter exakta vinklar med en tumstock
Apple App Support link only
Ruler 4 Angles
Hur man mäter exakta vinklar med en tumstock
Enklar WEB
Vinkelstock
En demo på en tidning i SPA (Single Page Application)Sidningen
iPhone App. Bygg din egen virtuella vägskylt och placera den i kamerasöket
Augmented Reality (AR)
Signdown
Skulpturer. Bygg din egenSjuor
SmalltalkSmalltalk
Att angöra en busshållplats:Kör buss och rita busshållplatsBushållplats
Klasslistor: Indelning i (skol-) klasser (AI)Klassindelning
Kalkylblad i Javascript. Kalkylblad


For contact: fager.st hosts willy